Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Sub Pop Singles Club v1 [WAV & MP3] Part 6

v1 SP181# 51 - Wolverton Brothers - My Assassin_Max Gomez Love - January 1993 WAV

v1 SP199# 52 - Bewitched - Hey White Homey_Troll Doll - February 1993 WAV

v1 SP200# 53 - Dead Moon - Dirty Noise_Dark Deception - March 1993 WAV

v1 SP203# 54 - Royal Trux - Steal Yr Face - April 1993 WAV

v1 SP204# 55 - SF Seals - Nowherica_Being Created - May 1993 WAV

v1 SP213# 56 - Severin -  Beagles! Beagles! - June 1993 WAV

v1 SP214# 57 - Ween - Skycruiser - July 1993 WAV

v1 SP219# 58 - Snow Bud & the Flower People - Killer Bud plus Third Shelf - August 1993 WAV

v1 SP236# 59 - Combustible Edison - Cry Me a River - September 1993 WAV

v1 SP240# 60 - Pigface - Empathy_Steamroller - October 1993 WAV


v1 SP241# 61 - Didjits - Dear Junkie - November 1993 WAV

v1 SP251# 62 - Lou Barlow - I Am Not Mocking You - December 1993 WAV

2 σχόλια: