Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015

Robedoor - 58 Releases FLAC & MP3 - Part 2


Robedoor - 2006 - Totem Hole [Tanzprocesz, 2006] 
FLAC - 198mb
Robedoor - 2006 - Unsummoning [Not Not Fun Records, 2006] 
FLAC - 239mbRobedoor - 2006 - Wretched Yeti [Audiobot, 2006]
128kbps - 35mb
Robedoor - 2007 - Free Buried [American Grizzly, 2007]
256kbps - 33mbRobedoor - 2007 - Greater Heresy (Live) [Tanzprocesz, 2007] 
FLAC - 312mb
Robedoor - 2007 - Grim Kingdom [Foxglove, 2007] 
FLAC - 314mbRobedoor - 2007 - Hopeless Transformation [Goaty Tapes, 2007]
256kbps - 23mb
Robedoor - 2007 - Inner Puke [Not On Label, 2007] 
FLAC - 222mb
Robedoor - 2007 - Pained Seer [Caligulan Records, 2007]
320kbps - 59mb
Robedoor - 2007 - Rancor Keeper [Release The Bats Records, 2007] 
FLAC - 204mbRobedoor - 2007 - Ritual Heirs [Not Not Fun Records, 2007] 
FLAC - 201mb
Robedoor - 2007 - Stoner Reaper [Fuck It Tapes, 2007]
256kbps - 69mbRobedoor - 2007 - Volume Oblivion [Digitalis Recordings, 2007] 
FLAC - 138mb
Robedoor - 2008 - Bowers (Live Raw) [Nurse Etiquette, 2008]
256kbps - 55mbRobedoor - 2008 - Closer To The Cliff [Interregnum Records, 2008] 
FLAC - 163mb
Robedoor ‎- 2008 - Dead Telepathy [Not Not Fun Records, 2008]
192kbps - 38mbRobedoor - 2008 - Endlessly Blazing [Woodsist, 2008]
256kbps - 71mb
Robedoor ‎- 2008 - Faded Crusade_Pitiless Messiah [Alt.Vinyl, 2008]
128kbps - 15mbRobedoor - 2008 - Pained Transformation [House Of Alchemy, 2008] 
FLAC - 285mb
Robedoor - 2008 - Shapeshifter Slave [Olde English Spelling Bee, 2008]
128kbps - 35mb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου