Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Nurse With Wound LOSSLESS & MP3 - Part 3

2006 - Stereo Wastelands [Beta-lactam Ring Records, 2006] FLAC
2007 - Man With The Woman Face [ICR, 2007] FLAC
2008 - Huffin Rag Blues [Jnana Records, 2008] FLAC
2008 - Images_Zero Mix [Beta-Lactam Ring Records, 2008] FLAC
2008 - The Bacteria Magnet EP [United Dirter, 2009] FLAC
2008 - The Funktion of the Hairy Egg (Code Scrambled) [Dirter Promotions, 2008] 256kbps


2009 - 0d Lot [United Dairies, 2009] FLAC
2009 - Flawed Existence [Vinyl-On-Demand, 2009] FLAC
2009 - May The Fleas Of A Thousand Camels Infest Your Armpits [United Dairies, 2009] FLAC
2009 - Paranoia in Hi-Fi_Earworms 1978-2008 [United Dirter, 2009] FLAC
2009 - Space Music [Beta-Lactam Ring Records, 2009] FLAC
2009 - The Surveillance Lounge_The Memory Surface [United Dirter, 2009] FLAC


2010 - Rushkoff Coercion 7'' [Tourette, 2010] FLAC
2012 - Creakiness And Other Misdemeanours [Jnana Records, 2012] FLAC
2013 - Chromanatron [Rotorelief, 2013] FLAC
2014 - Contrary Motion [Not On Label, 2014] FLAC
J. Contreras & Rose & NWW - 2005 - Afraid 1 & 2 Geometric Horsehair Cavalcade [Durtro, 2005] 160kbps
Jonathan Coleclough & Colin Potter - 2002 - Low Ground [ICR, 2002] FLAC


Larsen & NWW feat. Fritz Muller - 2010 - Erroneous A Selection Of Errors [Important Records, 2010] FLAC
NWW & Aranos - 1997 - Acts Of Senseless Beauty [United Dairies, 1997] FLAC
NWW & Blind Cave Salamander - 2012 - Cabbalism [Dirter Promotions, 2012] 320kbps
NWW & Broken Penis Orchestra, The - 2005 - Natal Moonies [United Jnana, 2006] FLAC
NWW & Chrystal Belle Scrodd - 1993 - Beastings [United Dairies, 1993] FLAC
NWW & Current 93 - 1984 - No Hiding From The Blackbird & Burial Of The Sardine 7'' [L.A.Y.L.A.H. Antirecords,1984] 192kbps

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου