Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

Larsen - Lossless & MP3

Larsen - 1997 - No Arms, No Legs, Identification Problems [PDP, 1997]
192kbps - 56mb


Larsen - 2002 - Rever [Young God Records, 2002] 
FLAC - 303mb


Larsen - 2005 - Play [Important Records, 2005]
320kbps - 89mb


Larsen - 2006 - SeieS [Important Records,2006]
320kbps - 97mb


Larsen - 2007 - Musm_II [Important Records, 2007]
256kbps - 91mb


Larsen - 2008 - La Fever Lit [Important Records, 2008] 
FLAC - 390mb


Larsen - 2008 - LLL [Important Records,2008] 
FLAC - 167mb


Larsen - 2011 - Cool Cruel Mouth [Important Records,2011] 
FLAC - 374mb


Larsen - 2016 - Of Grog Vim [Important Records, 2016]
320kbps - 143mb

Larsen & NWW feat. Fritz Muller - 2010 - Erroneous A Selection Of Errors [Important Records, 2010] 
FLAC - 313mb


Larsen & Z'EV - 2011 - In V.Tro [Important Records,2011] 
FLAC - 410mb


Larsen And Friends - 2007 - ABECEDA [Important Records,2007] 
FLAC - 374mb


Xiu Xiu_Larsen - 2005 - Ciautistico [Important Records, 2005]
APE - 224mb
Link


Xiu Xiu_Larsen - 2007 - Spicchiology [Important Records, 2007]
APE - 248mb
Link


Xiu Xiu_Larsen - 2012 - Dude [Tinangel, 2012]
256kbps - 102mb1 σχόλιο: