Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

Current 93 FLAC & MP3 - Part 2

1996 - When The May Rain Comes [United Durtro, 1996] FLAC
1997 - Horsey [Durtro, 1997] FLAC
1998 - A Gothic Love Song [Durtro, 1998] FLAC
1998 - Soft Black Stars [Durtro, 1998] FLAC
1999 - All Dolled Up Like Christ [Durtro, 1999] FLAC
1999 - Calling For Vanished Faces [Durtro, 1999] FLAC


1999 - Misery Farm [Durtro, 1999] FLAC
2000 - Faust [Durtro, 2000] FLAC
2000 - I Have A Special Plan For This World [Durtro, 2000] FLAC
2000 - Sleep Has His House [Durtro, 2000] FLAC
2001 - Cats Drunk On Copper [Durtro, 2001] FLAC
2001 - The Great In The Small [Durtro, 2001] FLAC


2001 - Who Is The Sufferer [Durtro, 2001] FLAC
2002 - The Seahorse Rears To Oblivion [PanDurtro, 2002] FLAC
2003 - A Little Menstrual Night Music [United Durtro, 2003] FLAC
2003 - Hypnagogue_A Dream Prologue [PanDurtro, 2003] 256kbps
2003 - Some Soft Black Stars Seen Over London [Durtro, 2003] FLAC
2004 - Halo [Durtro, 2004] FLAC


2004 - Sixsixsix Sicksicksick [Durtro, 2004] FLAC
2004 - The Courtyard_Jerusalem [Durtro, 2004] FLAC
2005 - How He Loved The Moon (Moonsongs For Jhonn Balance) [Beta-lactam Ring Records, 2005] FLAC
2005 - How I Devoured Apocalypse Balloon [Jnana Records, 2005] FLAC
2005 - Hypnagogue I_Hypnagogue II [Durtro, 2005] FLAC
2005 - Judas As Black Moth [Castle Music, 2005] FLAC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου